Rekommendation: Försäljning av luftvärmepump ska kombineras med kvalificerad installation

Pressmeddelande 06-02-2017 kl. 9.12

Meddelande från miljöministeriet och Finlands miljöcentral

Ilmalämpöpumppu
© YHA

Miljöministeriet och Finlands miljöcentral rekommenderar att utrustning som innehåller fluorerade växthusgaser och vars kylkrets kräver montering på plats säljs i kombination med kvalificerad installation. Luftvärmepumpar och luft/vattenvärmepumpar av typen split är typisk utrustning som innehåller fluorerade växthusgaser.

Om utrustningen säljs utan installation ska försäljaren innan utrustningen säljs se till att den installeras av ett certifierat installationsföretag eller en certifierad person. Man kan till exempel be kunden uppge de uppgifter som behövs på en separat blankett.

Rekommendationen har utarbetas i samarbete med Finsk Handel och Kylfirmornas Förbund i Finland. Syftet är att göra spelreglerna för försäljningen tydligare.

Rekommendationen bygger på EU:s F-gasförordning. Enligt förordningen får utrustning som innehåller F-gaser och som tillverkaren inte har angett att är hermetiskt sluten säljas till konsumenten bara om försäljaren kan försäkra sig om att utrustningens kylkrets kommer att installeras av en certifierad installatör. Kravet gäller även näthandel.

En kompetent installation är även en fördel för konsumenten, eftersom det garanterar att utrustningen fungerar på ett effektivt sätt. En slarvig installation kan leda till att utrustningen läcker fluorerade gaser och att dess funktion äventyras. Installationen kan även påverka giltigheten på utrustningens garanti.

En förteckning över installationsföretag som är registrerade i Finland och uppfyller certifieringskraven finns på Säkerhets- och kemikalieverket Tukes webbplats.
 

Länkar

 

Mer information

Överinspektör Pirke Suoheimo, Finlands miljöcentral
tfn 029 525 1663, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Konsultativ tjänsteman Eeva Nurmi, miljöministeriet
tfn 029 525 0209, fornamn.efternamn@ym.fi