Ensimmäinen Edellinen
1
2
3
4
Seuraava Viimeinen

Vesistötekoja
Sisältösivu | Julkaistu: 19.12.2017

Vesistöt ovat tärkeä osa suomalaisuutta ja meitä kaikkia tarvitaan pitämään niistä huolta. Vesistöjen tilan vaaliminen perustuu vapaaehtoiseen yhteistyöhömme, jossa jokainen teko on tärkeä. Täll...

Vesistökunnostusverkosto > Apua vesistön kunnostamiseen > Vesistötekoja
Kanteleen Voima Oy:n biojalostamo, Haapavesi
Julkaistu: 11.10.2016

Hankkeen kuvaus Kanteleen Voima Oy suunnittelee biojalostamon rakentamista Haapaveden Eskolanniemeen olemassa olevan voimalaitoksensa yhteyteen. Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan k...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Kanteleen Voima Oy:n biojalostamo, Haapavesi
Boliden Kokkola Oy:n vaarallisen jätteen kaatopaikan laajentaminen, Kokkola
Julkaistu: 12.2.2016

Hankkeen kuvaus Boliden Kokkola Oy suunnittelee Kokkolan sinkkitehtaan vaarallisen jätteen kaatopaikan laajentamista. Kaatopaikka sijaitsee Ykspihlajan suurteollisuusalueella varsinaisen tehdasa...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Boliden Kokkola Oy:n vaarallisen jätteen kaatopaikan laajentaminen, Kokkola
Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuspäätökset - Kaakkois-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 5.9.2013

Tällä sivulle listataan Kaakkois-Suomen ELYn tekemät kunnostuspäätökset ympäristönsuojelulain 78 §:n mukaisista ilmoituksista pilaantuneen maan puhdistamiseksi.  Vuoden 2018 päätökset......

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Ympäristönsuojelulain mukaiset ilmoitukset > Ilmoituspäätökset > Pilaantuneet maa-alueet > Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuspäätökset - Kaakkois-Suomi

Mustolan rahtisatama-alueella, päätös Lappeenranta, Mustolan rahtisatama-alueella, päätös Lappeenranta (.pdf, 2189kt)
Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuspäätökset - Uusimaa
Sisältösivu | Julkaistu: 31.7.2013

Tältä sivulta löytyvät Uudenmaan ELY-keskuksen tekemät päätökset ympäristönsuojelulain mukaisista ilmoituksista pilaantuneen maan (PIMA) puhdistamiseksi. Uusin päätös on ylimpänä. 2018 ......

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Ympäristönsuojelulain mukaiset ilmoitukset > Ilmoituspäätökset > Pilaantuneet maa-alueet > Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuspäätökset - Uusimaa

217SRVRakennus Oy (.pdf, 559kt) UUDELY/6926/2015 (.pdf, 1265kt) UUDELY/6629/2017, UUDELY/6629/2017 (.pdf, 2590kt)
Julkaisut
Sisältösivu | Julkaistu: 5.7.2013

Sivun sisällysluettelo TASO-hankkeen esitteet ja hanketoimintaan liittyvät julkaisut Julkaisut Valuma-aluetason suunnittelun työkalut Metsätalouden työ- ja toimintaohjekor...

TASO-hanke > Julkaisut
Julkaisut ja tiedotteet
Sisältösivu | Julkaistu: 28.8.2018

Raportti Ravinneneutraali kunta 2015 - 2017 -hankkeen tuloksia.pdf RANKU 2015-2017 loppuraportti (2,841 Mt)   Esitteitä ja postereita RANKU 3 -hankkeen esi...

Ravinneneutraali kunta > Julkaisut ja tiedotteet
Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuspäätökset - Häme
Sisältösivu | Julkaistu: 5.9.2013

  Tältä sivulta löytyvät Hämeen ELY-keskuksen vuodesta 2010 alkaen tekemät päätökset ympäristönsuojelulain mukaisista ilmoituksista pilaantuneen maan (PIMA) puhdistamiseksi. Uusin päätös on......

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Ympäristönsuojelulain mukaiset ilmoitukset > Ilmoituspäätökset > Pilaantuneet maa-alueet > Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuspäätökset - Häme

Rmkn Lasi sisapiha (.pdf, 181kt) PIMA-päätös, Kirjavakatu 21, Lahti, 16.5.2018 (.pdf, 129kt) PIMA-päätös, Elenia Lämpö Oy, Vuohkallion lämpökeskus, Heinola, 13.6.2018 (.pdf, 132kt)
Rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoja koskevat määräykset uuteen asetukseen
Tiedote | Julkaistu: 22.12.2017

Ympäristöministeriö on tänään antanut asetuksen rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista. Se noudattaa pääosin nykyisiä määräyksiä. Tavoitteena on turvata puhdas vesi ja laitteiston turvallinen käyt......

Rakentaminen > Rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoja koskevat määräykset uuteen asetukseen

Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista. Perustelumuistio.pdf (.pdf, 177kt) Ympäristöministeriön asetus vesi- ja viemärilaitteistoista.pdf (.pdf, 61kt)
Opas
Sisältösivu | Julkaistu: 12.9.2013

Patoturvallisuuslaki (494/2009) tuli voimaan 1.10.2009 ja valtioneuvoston asetus patoturvallisuudesta (319/2010) 5.5.2010. Vanha patoturvallisuusohje ei ole enää voimassa ja se on korvattu patoturval...

Vesi > Vesien käyttö > Padot ja patoturvallisuus > Opas
Jätteenpoltto- ja rinnakkaispolttolaitokset Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa
Sisältösivu | Julkaistu: 6.10.2014

Uusi jätteenpolttoasetus tuli voimaan  20.2.2013. Uudella asetuksella kumottiin samalla valtioneuvoston aikaisemmin, vuonna 2003 antama asetus jätteen polttamisesta (362/2003) samoin kuin öljyjä......

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Ympäristölupa > Valvonta > Jätteenpoltto- ja rinnakkaispolttolaitokset Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa

Westenergyn vuosiraportti 2016 (.pdf, 1042kt) Westenergyn vuosiraportti 2017 (.pdf, 278kt) Westenergy Oy Ab:n vuosiraportti 2015 (.pdf, 670kt)
Hulevesien hallinnan kehittäminen
Sisältösivu | Julkaistu: 8.11.2013

Sade- ja sulamisvesien haittojen tehokkaampi ehkäiseminen Sade- ja sulamisvesien eli hulevesien aiheuttamia ongelmia taajamissa voidaan vähentää siirtymällä perinteisestä hulevesien poisj...

Vesi > Vesiensuojelu > Yhdyskunnat ja haja-asutus > Hulevesien hallinnan kehittäminen
Menneitä tapahtumia
Sisältösivu | Julkaistu: 27.8.2018

Tällä sivulla RANKUn menneitä tapahtumia vuosilta 2015 - 2017. Uusimmat tapahtumat Ajankohtaista -sivulla.     RAVINNENEUTRAALI KUNTA -HANKKEEN LOPPURAPORTTI Ravinneneut...

Ravinneneutraali kunta > Toiminta 2015-2017 > Menneitä tapahtumia
400 kV voimajohto Lestijärvi-Alajärvi
Julkaistu: 17.7.2015

YIT Rakennus Oy suunnittelee 400 kV voimajohdon rakentamista Lestijärven tuulivoimapuistossa tuotetun sähkön siirtämiseksi Alajärven sähköasemalle. Uusi voimajohto sijoittuisi Lestijärven ja Alajärve...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > 400 kV voimajohto Lestijärvi-Alajärvi
Neste Oil Oyj:n Porvoon jalostamon voimalaitoksen uudistaminen, Porvoo
Julkaistu: 17.7.2015

Arviointiohjelma  (6,4 Mt) saapunut 26.4.2013 Arviointiohjelma on nähtävillä 2.5.2013 - 1.7.2013 Kuulutus YVA-ohjelmasta Kuulemistilaisuus maanantaina 27.5.2013 klo 18.00 - 20...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Neste Oil Oyj:n Porvoon jalostamon voimalaitoksen uudistaminen, Porvoo
Stena Metalli Oy:n Peittoonkorven jätehuoltoalueen laajennus,Pori
Julkaistu: 17.7.2015

Arviointiohjelma YVA-ohjelma.pdf (2 Mt), Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta.pdf Arviointiselostus Arviointiselostus.pdf (2,1 Mt) Yhteysviranomais...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Stena Metalli Oy:n Peittoonkorven jätehuoltoalueen laajennus,Pori
Tiedotteet ja tapahtumat
Sisältösivu | Julkaistu: 8.10.2013

Viljelijäkirjeet / Jordbrukarbreven                           &#...

Ravinnehuuhtoumien hallinta > Tiedotteet ja tapahtumat
Teollisuusjätteen käsittely- ja kierrätyskeskuksen laajennus, Hausjärvi ja Riihimäki
Julkaistu: 17.7.2015

Arviointiohjelma saapunut 9.12.2008, ohjelma (pdf 3420 kt) Arviointiohjelma nähtävillä: Riihimäen kaupungintalon Tietotuvassa, ...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Teollisuusjätteen käsittely- ja kierrätyskeskuksen laajennus, Hausjärvi ja Riihimäki
Vesienhoitoalueen asiakirjat
Sisältösivu | Julkaistu: 29.8.2013

Tälle sivulle kootaan Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoaluetta koskevia selvityksiä.  Työohjelma ja keskeiset kysymykset 2012 Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selk......

Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoitoalueet > Kokemäenjoki-Saaristomeri-Selkämeri > Vesienhoitosuunnitelma ja taustaselvitykset > Vesienhoitoalueen asiakirjat

Keski-Suomen pohjavcesien toimintasuunnitelma vuoteen 2015 (.pdf, 21366kt) Närpiönjoen toimenpideohjelma (.pdf, 4389kt)
KymiRing moottoriurheilukeskus, Iitti
Julkaistu: 17.7.2015

KymiRing Oy suunnittelee hanketta, joka koostuu kuljettajakoulutuskeskuksesta ja moottoriurheiluradasta. Keskuksen nimi on KymiRing. KymiRing sijaitsee Iitin kunnan Niinimäen kylässä, valtatien 12 po...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > KymiRing moottoriurheilukeskus, Iitti

Ensimmäinen Edellinen
1
2
3
4
Seuraava Viimeinen