Ensimmäinen Edellinen
1
2
3
4
Seuraava Viimeinen

Laihianjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma
Sisältösivu | Julkaistu: 29.4.2014

Laihianjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma 30.9.2015 Laihianjoen tulvariskien hallintasuunnitelma 30.9.2015 (pdf, 7,85 Mt)   Tulvariskien hallinna......

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvariskien hallinnan suunnittelu > Tulvariskien hallintasuunnitelmat > Laihianjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma

Laihianjoen trhs luvut 1-12 ja liite 1 (.pdf, 8941kt)
Laihianjoen vesistöalueen tulvaryhmä
Sisältösivu | Julkaistu: 21.12.2015

Ajankohtaista Tulvaryhmän valmistelema Laihianjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016-2021 on hyväksytty. Lisää tietoa hallintasuunnitelma –sivulla: ......

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvariskien hallinnan suunnittelu > Tulvaryhmät > Laihianjoen vesistöalueen tulvaryhmä

Laihianjoen trhs luvut 1-12 ja liite 1 (.pdf, 8941kt)
Kyrönjoen vesistöalueen tulvaryhmä
Sisältösivu | Julkaistu: 19.8.2013

Tulvaryhmän muodostavat ELY-keskuksen, maakuntaliiton, vesistöalueen kuntien ja pelastustoimen edustajat. Työryhmän jäsenet     Kuuleminen hallintasuunnitelman ja......

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvariskien hallinnan suunnittelu > Tulvaryhmät > Kyrönjoen vesistöalueen tulvaryhmä

Kyrönjoen trhs luvut 1-2 sekä liite 1 (.pdf, 12803kt)
Kyrönjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma
Sisältösivu | Julkaistu: 29.4.2014

Kyrönjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma 30.9.2015 Kyrönjoen tulvariskien hallintasuunnitelma sivut 1-109 (pdf, 5,36 Mt) Kyrönjoen tulvariskien hallintasuu......

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvariskien hallinnan suunnittelu > Tulvariskien hallintasuunnitelmat > Kyrönjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma

Kyrönjoen trhs luvut 1-2 sekä liite 1 (.pdf, 12803kt)
Kyrönjoen vesistöalueen tulvaryhmä
Sisältösivu | Julkaistu: 21.12.2015

Ajankohtaista Tulvaryhmän valmistelema Kyrönjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016-2021 on hyväksytty. Lisää tietoa hallintasuunnitelma –sivulla: K......

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvariskien hallinnan suunnittelu > Tulvaryhmät > Kyrönjoen vesistöalueen tulvaryhmä

Kyrönjoen trhs luvut 1-2 sekä liite 1 (.pdf, 12803kt)
Lapuanjoen vesistöalueen tulvaryhmä
Sisältösivu | Julkaistu: 19.8.2013

Tulvaryhmän muodostavat ELY-keskuksen, maakuntaliiton, vesistöalueen kuntien ja pelastustoimen edustajat. Tulvaryhmän jäsenet   Kuuleminen hallintasuunnitelman ja ympäristö......

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvariskien hallinnan suunnittelu > Tulvaryhmät > Lapuanjoen vesistöalueen tulvaryhmä

Lapuanjoen trhs luvut 1-10 ja liite 1 (.pdf, 12106kt)
Lapuanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma
Sisältösivu | Julkaistu: 29.4.2014

Lapuanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma 30.9.2015 Lapuanjoen tulvariskien hallintasuunnitelma sivut 1-156 (pdf, 7,72 Mt) Lapuanjoen tulvariskien hallintasuunnit......

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvariskien hallinnan suunnittelu > Tulvariskien hallintasuunnitelmat > Lapuanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma

Lapuanjoen trhs luvut 1-10 ja liite 1 (.pdf, 12106kt)
Lapuanjoen vesistöalueen tulvaryhmä
Sisältösivu | Julkaistu: 21.12.2015

Ajankohtaista Tulvaryhmän valmistelema Lapuanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016-2021 on hyväksytty. Lisää tietoa hallintasuunnitelma –sivulla: Lapua......

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvariskien hallinnan suunnittelu > Tulvaryhmät > Lapuanjoen vesistöalueen tulvaryhmä

Lapuanjoen trhs luvut 1-10 ja liite 1 (.pdf, 12106kt)
Toimenpideohjelmat
Sisältösivu | Julkaistu: 1.11.2013

Toimenpideohjelmien tavoitteena on saattaa pinta- ja pohjavedet hyvään tilaan. Ohjelmat sisältävät tietoa vesistöjen tilasta ja kuormituksesta. Lisäksi ohjelmissa on arvioitu toimenpiteet vesien h...

Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoito ELY-keskuksissa > Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa > Toimenpideohjelmat
Fingrid Oyj:n 400 kV voimajohtohanke Keski-Suomi - Oulujoki
Julkaistu: 17.7.2015

Arviointiohjelma Kuulutus arviointiohjelmasta 12.12.2011 (pdf, 146 kt) Arviointiohjelma oli nähtävänä 12.12.2011 - 3.2.2011 niiden 22 kunnan ilmoitustaululla, joita hanke vaihtoeht...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Fingrid Oyj:n 400 kV voimajohtohanke Keski-Suomi - Oulujoki
Jätteen energiakäyttöhanke Westenergy Oy Ab (Stormossen), Mustasaari
Julkaistu: 17.7.2015

Arviointiohjelma Arviointiohjelma (2,1 MB) saapunut: 15.11.2007 Arviointiohjelma on nähtävillä: 19.11.2007-19.12.2007 Virka-aikana: Mustasaaren kunta, virallinen ilmo...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Jätteen energiakäyttöhanke Westenergy Oy Ab (Stormossen), Mustasaari
Toimintakertomukset
Sisältösivu | Julkaistu: 15.1.2014

TEHO Plus -hanke TEHO  Plus -hankkeen loppuraportti Kohdentamalla suurin hyöty maatalouden ympäristönsuojeluun (2,7 Mt) TEHO Plus -hankkeen väliraportti (2013) ...

TEHO Plus > Hankkeen esittely > Toimintakertomukset
Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehdashanke
Julkaistu: 17.7.2015

YVA-ohjelma Ympäristövaikutusten arviointiohjelma saapui yhteysviranomaiselle 14.5.2014. Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehtaan YVA-ohjelma  (pdf, 10 Mt) Kuulutus Metsä Fibre...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehdashanke
Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuspäätökset - Pirkanmaa
Sisältösivu | Julkaistu: 17.6.2013

Tältä sivulta löytyvät Pirkanmaan ELY-keskuksen tekemät päätökset ympäristönsuojelulain mukaisista ilmoituksista pilaantuneen maan (PIMA) puhdistamiseksi v. 2010 alkaen. Vanhemmat päätökset saa tarvi......

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Ympäristönsuojelulain mukaiset ilmoitukset > Ilmoituspäätökset > Pilaantuneet maa-alueet > Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuspäätökset - Pirkanmaa

PIMA-päätös, Tampere, Ahotie 5 (.pdf, 256kt)
Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma
Sisältösivu | Julkaistu: 18.12.2015

Lapin oma tulvaopas on saatavilla Osana tulvariskien hallinnan toimenpiteiden toteuttamista Lapin ELY-keskus on yhteistyössä Lapin pelastuslaitoksen ja tulvakeskuksen kanssa laatinut Lapin aluee......

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvariskien hallinnan suunnittelu > Tulvariskien hallintasuunnitelmat > Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma

Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma (.pdf, 4203kt)
Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuspäätökset - Etelä-Savo
Sisältösivu | Julkaistu: 31.7.2013

Tältä sivulta löytyvät Etelä-Savon ELY-keskuksen tekemät päätökset ympäristönsuojelulain mukaisista ilmoituksista pilaantuneen maan (PIMA) puhdistamiseksi. Uusin päätös on ylimpänä.   201......

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Ympäristönsuojelulain mukaiset ilmoitukset > Ilmoituspäätökset > Pilaantuneet maa-alueet > Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuspäätökset - Etelä-Savo

PIMA-päätös, Savonlinna, Pohjolankatu 2 (.pdf, 137kt)
Julkaisuja
Sisältösivu | Julkaistu: 17.12.2013

Patopostit Kirsi Hänninen & Olli Auer, 2015: Patorakenteiden vedenalaisten osien tarkastusmenetelmät Padon omistajan on pidettävä pato sellaisessa kunnossa, että se toimii suunnitellu...

Vesi > Vesien käyttö > Padot ja patoturvallisuus > Julkaisuja
Metsälamminkankaan tuulivoimapuisto, Vaala
Julkaistu: 17.7.2015

Arviointiohjelma on saapunut 26.11.2013 Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston YVA-arviointiohjelma Metsälamminkangas YVA-ohjelma osa 1 (pdf, 9,4 Mt) Metsälamminkangas YVA-ohjelma ...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Metsälamminkankaan tuulivoimapuisto, Vaala
Vesistötekoja
Sisältösivu | Julkaistu: 19.12.2017

Vesistöt ovat tärkeä osa suomalaisuutta ja meitä kaikkia tarvitaan pitämään niistä huolta. Vesistöjen tilan vaaliminen perustuu vapaaehtoiseen yhteistyöhömme, jossa jokainen teko on tärkeä. Täll...

Vesistökunnostusverkosto > Apua vesistön kunnostamiseen > Vesistötekoja
Kanteleen Voima Oy:n biojalostamo, Haapavesi
Julkaistu: 11.10.2016

Hankkeen kuvaus Kanteleen Voima Oy suunnittelee biojalostamon rakentamista Haapaveden Eskolanniemeen olemassa olevan voimalaitoksensa yhteyteen. Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan k...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Kanteleen Voima Oy:n biojalostamo, Haapavesi

Ensimmäinen Edellinen
1
2
3
4
Seuraava Viimeinen