1
2
3
4
Seuraava Viimeinen

Salaojien tarkistus ja huolto
Sisältösivu | Julkaistu: 16.11.2016

Salaojajärjestelmän tarkoituksena on pitää rakennuspohja ja rakennuksen perustukset kuivina sekä estää veden ja kosteuden haitallinen pääsy rakenteisiin. Salaojien toimivuus on syytä tarkistaa vuosi...

Rakentaminen > Korjaustieto > Taloyhtiöt > Korjaushankkeet > Julkisivut ja parvekkeet > Sokkeli ja salaojat > Salaojien tarkistus ja huolto
Kattiharjun tuulivoimapuisto, Laihia, Isokyrö
Julkaistu: 17.7.2015

Suunnitteilla oleva Kattiharjun tuulivoimapuiston hankealue on noin 70 km 2 kokoinen. Tuulivoimapuisto sijoittuu Laihian ja Isonkyrön kuntien alueelle noin kuuden kilometrin etäisyydellä Laihian kun...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Kattiharjun tuulivoimapuisto, Laihia, Isokyrö
Julkaisut
Sisältösivu | Julkaistu: 20.8.2015

BILKE-hankkeen loppuraportti liitteineen: Ilmastokestävien valuma-alueiden työkalut,Biotalouden keinoin kohti ilmastokestävyyttä II (BILKE II) -hankkeen loppuraportti.pdf  (2,3 Mt) ...

Bilke > Julkaisut
Suurhiekan merituulipuistohanke, Haukipudas, Ii
Julkaistu: 17.7.2015

Arviointiohjelma saapunut ympäristökeskukseen 3.7.2007. Suurhiekan merituulipuiston arviointiohjelma (1,8 Mt) Arviointiohjelma on nähtävillä 9.7. - 31.8.2007 Iin, Haukiputaan, Oulun, Hai...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Suurhiekan merituulipuistohanke, Haukipudas, Ii
Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuspäätökset - Varsinais-Suomi ja Satakunta
Sisältösivu | Julkaistu: 30.8.2013

Tämän sivun lyhytosoite: www.ymparisto.fi/pilaantuneetmaat/varsinais-suomi-ja-satakunta Tältä sivulta löytyvät vuodesta 2010 alkaen Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tekemät päätökset ympäristöns......

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Ympäristönsuojelulain mukaiset ilmoitukset > Ilmoituspäätökset > Pilaantuneet maa-alueet > Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuspäätökset - Varsinais-Suomi ja Satakunta

VARELY_77_0700_2012_pima.pdf (.pdf, 48kt)
Viljakkalan Vironvuorten jätteenkäsittelykeskus, Viljakkala
Julkaistu: 17.7.2015

Arviointiohjelma saapunut: 19.9.2005 Viljakkalan Vironvuorten jätteenkäsittelykeskuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma.pdf  (5061 Kb) Viljakkalan Vironvuorten jä...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Viljakkalan Vironvuorten jätteenkäsittelykeskus, Viljakkala
Biomassojen käsittelyn kehittäminen, Kujala, Lahti
Julkaistu: 17.7.2015

Arviointiohjelma (pdf 4,95 Mt), saapunut 14.1.2011  Kuulutus ja arviointiohjelma ovat nähtävillä 19.1.-18.3.2011 Lahden kaupungintalolla, Harjukatu 31,...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Biomassojen käsittelyn kehittäminen, Kujala, Lahti
Humuspehtoori Oy:n Aukeasuon käsittelykenttä, Pälkäne
Julkaistu: 17.7.2015

Huom.! Hankkeen YVA-käsittely ei jatku (1.12.2014). Arvioitava hanke ja sen vaihtoehdot Hankkeessa on tarkoitus laajentaa olemassa olevaa Aukeasuon käsittelykenttää (os. Arajär...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Humuspehtoori Oy:n Aukeasuon käsittelykenttä, Pälkäne
Toimenpideohjelmat ja toimenpiteiden toteutus
Sisältösivu | Julkaistu: 15.9.2014

Vesienhoidon toimenpideohjelmassa on esitetty yksityiskohtaisemmin maakunnan vesistöjen ja pohjavesien nykytila ja tavoitteet vesienhoidolle vuosina 2016-2021. Toimenpideohjelmassa on tietoa muun mua...

Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoito ELY-keskuksissa > Pohjois-Savo > Toimenpideohjelmat ja toimenpiteiden toteutus
Miten varaudun tulviin ja mitä teen tulvatilanteessa - Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa
Sisältösivu | Julkaistu: 20.8.2013

  Tulvista aiheutuvien vahinkojen vähentämiseksi alueella on jo pitkään suoritettu tulvasuojelutöitä, kuten perkauksia ja uomien oikaisuja sekä rakennettu tekojärviä. Etenkin Perhonjoki, La......

Vesi > Tulviin varautuminen > Miten varaudun tulviin ja mitä teen tulvatilanteessa? > Miten varaudun tulviin ja mitä teen tulvatilanteessa - Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa

Pientalon tulvaturvallisuusopas (.pdf, 1547kt)
Lapväärtin-Isojoen tulvariskien hallintasuunnitelma
Sisältösivu | Julkaistu: 21.12.2015

Lapväärtin-Isojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016-2021 Lapväärtin-Isojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma 2016-2021  (pdf, 9 Mt) ......

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvariskien hallinnan suunnittelu > Tulvariskien hallintasuunnitelmat > Lapväärtin-Isojoen tulvariskien hallintasuunnitelma

Lapväärtin-Isojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma 2016-2021, Lapväärtin-Isojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma 2016-2021, Lapväärtin-Isojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma 2016-2021 (.pdf, 12024kt)
Maatalouden vesiensuojelu - Häme
Sisältösivu | Julkaistu: 4.3.2014

Vesiensuojelua edistetään monivaikutteisten kosteikkojen avulla   Hämeen ELY-keskuksessa on tehty vuosien 2008 – 2015 aikana yhteensä 10 monivaikutteisten kosteikkojen yleissuunnitelma......

Vesi > Vesiensuojelu > Maatalous > Maatalouden vesiensuojelu - Häme

Vesijärven valuma-alue (.pdf, 13070kt)
Kaakkois-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 21.11.2013

Tavoitteena vesien hyvä tila Vesienhoidon tavoitteena on saavuttaa jokien, järvien ja rannikkovesien sekä pohjavesien hyvä tila sekä samalla estää hyvälaatuisten vesien tilan heikkeneminen. E...

Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoito ELY-keskuksissa > Kaakkois-Suomi
Pyhänselkä-Nuojua 400+100 kV:n voimajohtohanke, Muhos, Vaala, Utajärvi
Julkaistu: 29.8.2017

Hankkeen kuvaus Fingrid Oyj suunnittelee uutta Muhoksen Pyhänselän ja Vaalan Nuojuan välistä voimajohtoyhteyttä. Tarkasteltavat voimajohtoreitit sijoittuvat Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kuntien...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Pyhänselkä-Nuojua 400+100 kV:n voimajohtohanke, Muhos, Vaala, Utajärvi
Pyhänselkä-Keminmaa 400+100 kV:n voimajohtohanke, Muhos, Vaala, Utajärvi
Julkaistu: 9.10.2017

Hankkeen kuvaus Fingrid Oyj suunnittelee uutta Muhoksen Pyhänselän ja Keminmaan välistä voimajohtoyhteyttä. Tarkasteltavat voimajohtoreitit sijoittuvat Muhoksen kunnan, Oulun kaupungin, Iin, Sim...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Pyhänselkä-Keminmaa 400+100 kV:n voimajohtohanke, Muhos, Vaala, Utajärvi
Toimenpideohjelmat ja toimenpiteiden toteutus
Sisältösivu | Julkaistu: 25.9.2014

Kaakkois-Suomen pinta- ja pohjavesien toimenpideohjelmat Toimenpideohjelman tavoitteena on saattaa pinta- ja pohjavedet hyvään tilaan. Ohjelma sisältää tietoa vesistöjen tilasta ja kuormi...

Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoito ELY-keskuksissa > Kaakkois-Suomi > Toimenpideohjelmat ja toimenpiteiden toteutus
Tarastenjärven varastoalue, Tampere
Julkaistu: 17.7.2015

Arvioidut hankevaihtoehdot (VE1)  ja 0-vaihtoehto (VE0) Tampereen kaupungin katu- ja vihertuotannon tarkoituksena on lisätä ja kehittää toimintoja Tarastenjärven varastoalueella. Nyky...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Tarastenjärven varastoalue, Tampere
Tulvariskien hallinnan suunnittelun materiaalia
Sisältösivu | Julkaistu: 13.9.2013

Tälle sivulle on koottu tulvariskien hallinnan suunnitteluprosessia koskevaa opasmateriaalia ja taustadokumentteja. Materiaalin tarkoituksena on toimia lähinnä tulvariskien hallintasuunnittelmien val...

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvariskien hallinnan suunnittelu > Tulvariskien hallinnan suunnittelun materiaalia
Rautaruukki Oyj, Raahen tehtaan kaatopaikka, Raahe
Julkaistu: 17.7.2015

Arviointiohjelma on saapunut ympäristökeskukseen 19.6.2006 Raahen tehtaan kaatopaikan ympäristövaikutusten arviointiohjelma (3,4 Mt) Arviointiohjelma on nähtävillä  22.6 - 15.8...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Rautaruukki Oyj, Raahen tehtaan kaatopaikka, Raahe
Laihianjoen vesistöalueen tulvaryhmä
Sisältösivu | Julkaistu: 19.8.2013

  Tulvaryhmän muodostavat ELY-keskuksen, maakuntaliiton, vesistöalueen kuntien ja pelastustoimen edustajat.   Tulvaryhmän jäsenet     Kuulemin......

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvariskien hallinnan suunnittelu > Tulvaryhmät > Laihianjoen vesistöalueen tulvaryhmä

Laihianjoen trhs luvut 1-12 ja liite 1 (.pdf, 8941kt)

1
2
3
4
Seuraava Viimeinen