1
2
3
4
Seuraava Viimeinen

Hulevesien hallinnan kehittäminen
Sisältösivu | Julkaistu: 8.11.2013

Sade- ja sulamisvesien haittojen tehokkaampi ehkäiseminen Sade- ja sulamisvesien eli hulevesien aiheuttamia ongelmia taajamissa voidaan vähentää siirtymällä perinteisestä hulevesien poisj...

Vesi > Vesiensuojelu > Yhdyskunnat ja haja-asutus > Hulevesien hallinnan kehittäminen
Jätteenpoltto- ja rinnakkaispolttolaitokset Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa
Sisältösivu | Julkaistu: 6.10.2014

Uusi jätteenpolttoasetus tuli voimaan  20.2.2013. Uudella asetuksella kumottiin samalla valtioneuvoston aikaisemmin, vuonna 2003 antama asetus jätteen polttamisesta (362/2003) samoin kuin öljyjä......

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Ympäristölupa > Valvonta > Jätteenpoltto- ja rinnakkaispolttolaitokset Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa

Westenergyn vuosiraportti 2016 (.pdf, 1042kt) Westenergyn vuosiraportti 2017 (.pdf, 278kt) Westenergy Oy Ab:n vuosiraportti 2015 (.pdf, 670kt)
Salaojien tarkistus ja huolto
Sisältösivu | Julkaistu: 16.11.2016

Salaojajärjestelmän tarkoituksena on pitää rakennuspohja ja rakennuksen perustukset kuivina sekä estää veden ja kosteuden haitallinen pääsy rakenteisiin. Salaojien toimivuus on syytä tarkistaa vuosi...

Rakentaminen > Korjaustieto > Taloyhtiöt > Korjaushankkeet > Julkisivut ja parvekkeet > Sokkeli ja salaojat > Salaojien tarkistus ja huolto
Opas
Sisältösivu | Julkaistu: 12.9.2013

Patoturvallisuuslaki (494/2009) tuli voimaan 1.10.2009 ja valtioneuvoston asetus patoturvallisuudesta (319/2010) 5.5.2010. Vanha patoturvallisuusohje ei ole enää voimassa ja se on korvattu patoturval...

Vesi > Vesien käyttö > Padot ja patoturvallisuus > Opas
Rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoja koskevat määräykset uuteen asetukseen
Tiedote | Julkaistu: 22.12.2017

Ympäristöministeriö on tänään antanut asetuksen rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista. Se noudattaa pääosin nykyisiä määräyksiä. Tavoitteena on turvata puhdas vesi ja laitteiston turvallinen käyt......

Rakentaminen > Rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoja koskevat määräykset uuteen asetukseen

Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista. Perustelumuistio.pdf (.pdf, 177kt) Ympäristöministeriön asetus vesi- ja viemärilaitteistoista.pdf (.pdf, 61kt)
Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuspäätökset - Häme
Sisältösivu | Julkaistu: 5.9.2013

Tältä sivulta löytyvät Hämeen ELY-keskuksen vuodesta 2010 alkaen tekemät päätökset ympäristönsuojelulain mukaisista ilmoituksista pilaantuneen maan (PIMA) puhdistamiseksi. Uusin päätös on ylimpänä. ......

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Ympäristönsuojelulain mukaiset ilmoitukset > Ilmoituspäätökset > Pilaantuneet maa-alueet > Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuspäätökset - Häme

Rmkn Lasi sisapiha (.pdf, 181kt) PIMA-päätös, Kirjavakatu 21, Lahti, 16.5.2018 (.pdf, 129kt) PIMA-päätös, Elenia Lämpö Oy, Vuohkallion lämpökeskus, Heinola, 13.6.2018 (.pdf, 132kt)
Julkaisut ja tiedotteet
Sisältösivu | Julkaistu: 27.7.2015

Loppuraportti Ravinneneutraali kunta -hankkeen loppuraportti.pdf (2,841 Mt) Esitteitä ja postereita Posteri hankkeesta (englanniksi) Nutrient neutral municipality.pdf (1...

Ravinneneutraali kunta 2015 - 2017 > Julkaisut ja tiedotteet
Julkaisut
Sisältösivu | Julkaistu: 5.7.2013

Sivun sisällysluettelo TASO-hankkeen esitteet ja hanketoimintaan liittyvät julkaisut Julkaisut Valuma-aluetason suunnittelun työkalut Metsätalouden työ- ja toimintaohjekor...

TASO-hanke > Julkaisut
Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuspäätökset - Kaakkois-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 5.9.2013

Tällä sivulle listataan Kaakkois-Suomen ELYn tekemät kunnostuspäätökset ympäristönsuojelulain 78 §:n mukaisista ilmoituksista pilaantuneen maan puhdistamiseksi.  Vuoden 2018 päätökset......

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Ympäristönsuojelulain mukaiset ilmoitukset > Ilmoituspäätökset > Pilaantuneet maa-alueet > Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuspäätökset - Kaakkois-Suomi

Mustolan rahtisatama-alueella, päätös Lappeenranta, Mustolan rahtisatama-alueella, päätös Lappeenranta (.pdf, 2189kt)
Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuspäätökset - Uusimaa
Sisältösivu | Julkaistu: 31.7.2013

Tältä sivulta löytyvät Uudenmaan ELY-keskuksen tekemät päätökset ympäristönsuojelulain mukaisista ilmoituksista pilaantuneen maan (PIMA) puhdistamiseksi. Uusin päätös on ylimpänä. 2018 ......

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Ympäristönsuojelulain mukaiset ilmoitukset > Ilmoituspäätökset > Pilaantuneet maa-alueet > Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuspäätökset - Uusimaa

217SRVRakennus Oy (.pdf, 559kt) UUDELY/6629/2017, UUDELY/6629/2017 (.pdf, 2590kt) UUDELY/6926/2015 (.pdf, 1265kt)
Kanteleen Voima Oy:n biojalostamo, Haapavesi
Julkaistu: 11.10.2016

Hankkeen kuvaus Kanteleen Voima Oy suunnittelee biojalostamon rakentamista Haapaveden Eskolanniemeen olemassa olevan voimalaitoksensa yhteyteen. Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan k...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Kanteleen Voima Oy:n biojalostamo, Haapavesi
Boliden Kokkola Oy:n vaarallisen jätteen kaatopaikan laajentaminen, Kokkola
Julkaistu: 12.2.2016

Hankkeen kuvaus Boliden Kokkola Oy suunnittelee Kokkolan sinkkitehtaan vaarallisen jätteen kaatopaikan laajentamista. Kaatopaikka sijaitsee Ykspihlajan suurteollisuusalueella varsinaisen tehdasa...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Boliden Kokkola Oy:n vaarallisen jätteen kaatopaikan laajentaminen, Kokkola
Vesistötekoja
Sisältösivu | Julkaistu: 19.12.2017

Vesistöt ovat tärkeä osa suomalaisuutta ja meitä kaikkia tarvitaan pitämään niistä huolta. Vesistöjen tilan vaaliminen perustuu vapaaehtoiseen yhteistyöhömme, jossa jokainen teko on tärkeä. Täll...

Vesistökunnostusverkosto > Apua vesistön kunnostamiseen > Vesistötekoja
Stena Metalli Oy:n Peittoonkorven jätehuoltoalueen laajennus,Pori
Julkaistu: 17.7.2015

Arviointiohjelma YVA-ohjelma.pdf (2 Mt), Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta.pdf Arviointiselostus Arviointiselostus.pdf (2,1 Mt) Yhteysviranomais...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Stena Metalli Oy:n Peittoonkorven jätehuoltoalueen laajennus,Pori
Tiedotteet ja tapahtumat
Sisältösivu | Julkaistu: 8.10.2013

Viljelijäkirjeet / Jordbrukarbreven                           &#...

Ravinnehuuhtoumien hallinta > Tiedotteet ja tapahtumat
400 kV voimajohto Lestijärvi-Alajärvi
Julkaistu: 17.7.2015

YIT Rakennus Oy suunnittelee 400 kV voimajohdon rakentamista Lestijärven tuulivoimapuistossa tuotetun sähkön siirtämiseksi Alajärven sähköasemalle. Uusi voimajohto sijoittuisi Lestijärven ja Alajärve...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > 400 kV voimajohto Lestijärvi-Alajärvi
Mennyt toiminta
Sisältösivu | Julkaistu: 13.5.2017

Hanke on päättynyt Tällä sivulla BILKE -hankkeen mennyttä toimintaa   Tulevaisuuden vesitalousratkaisut pelloilla ja metsissä 30.3.2017 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen hank...

Bilke > Mennyt toiminta
Metsälamminkankaan tuulivoimapuisto, Vaala
Julkaistu: 17.7.2015

Arviointiohjelma on saapunut 26.11.2013 Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston YVA-arviointiohjelma Metsälamminkangas YVA-ohjelma osa 1 (pdf, 9,4 Mt) Metsälamminkangas YVA-ohjelma ...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Metsälamminkankaan tuulivoimapuisto, Vaala
Vesistö- ja meritulvien tulvariskien alustava arviointi - Lappi
Sisältösivu | Julkaistu: 6.4.2018

Kuuleminen tulvariskien alustavasta arvioinnista 9.4-9.7.2018 Lapin ELY-keskus on tarkistanut vuonna 2011 tehdyn arvioinnin vesistöjen ja merenpinnan noususta aiheutuvista tulvariskeistä Lapissa......

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvariskien hallinnan suunnittelu > Tulvariskien alustava arviointi, vesistö- ja meritulvat > Vesistö- ja meritulvien tulvariskien alustava arviointi - Lappi

Kemijoki (.pdf, 2401kt)
Oulunsalo-Hailuoto -tuulipuistohanke, Hailuoto, Oulunsalo
Julkaistu: 17.7.2015

Arviointiohjelma saapunut ympäristökeskukseen 18.3.2009 Oulunsalo-Hailuoto -tuulipuistohankkeen arviointiohjelma (3,9 Mt) Arviointiohjelma on nähtävillä 6.4.–8.6.2009 Oulunsalon, Hai...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Oulunsalo-Hailuoto -tuulipuistohanke, Hailuoto, Oulunsalo

1
2
3
4
Seuraava Viimeinen