Osallistuminen vesienhoitoon Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa

Vesien- ja merenhoidon järjestämistä koskevan lain tavoitteena on, että vesien- ja merenhoidon suunnittelu on avointa ja osallistuvaa. Alueelliset ELY-keskukset järjestävät yhteistyötä suunnitelmien valmistelun eri vaiheissa viranomaisten ja muiden tahojen kanssa. Tätä varten Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueelle on perustettu vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmä, joka kattaa sekä Varsinais-Suomen, että Satakunnan alueet. Yhteistyöryhmässä on edustettuna yhteensä noin 50 tahoa, jotka edustavat laajasti alueen vesien hoitoon ja käyttöön liittyviä toimijoita, kuten kuntia, valtion aluehallintoa, maanomistajia, elinkeinoja, järjestöjä, tutkimuslaitoksia ja vesialueiden omistajia.

Yhteistyöryhmän kokousmuistiot

Lisäksi Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueelle perustettiin tammikuussa 2012 vesienhoidon alatyöryhmä käsittelemään vesienhoidon pohjavesiasioita ja pohjaveden suojelua Lounais-Suomessa. Pohjavesityöryhmässä on edustajina sekä viranomaistahoja, toiminnanharjoittajia että vesilaitoksia.

Vesien- ja merenhoidon yhteistyötä myös vesistöalueilla

Lakisääteistä vesienhoidon suunnittelua paikallistasolla tukee vapaaehtoistoiminta, joka kanavoituu Pro Saaristomeri- ja Satavesi -ohjelmien kautta. Ohjelmissa toimii yhteensä kahdeksan vesistöalueryhmää, joissa alueiden keskeiset toimijat yhdessä pohtivat keinoja ja tapoja vesien tilan parantamiseksi ja edistävät niiden toteuttamista. Ryhmät toimivat Karvianjoen, Kokemäenjoen, Eurajoen-Lapinjoen, Selkämeren, Vakka-Suomen, Aurajoen-Paimionjoen, Salon seudun ja Saaristomeren alueilla. 

Jokainen voi osallistua vesienhoitoon

Kaikkien kansalaisten kannattaa osallistua vesiensuojelutyöhön, koska vesien tila koskettaa meitä kaikkia. Kansalaisille on tarjolla ajankohtaista alueellista ja valtakunnallista tietoa vesien hoidosta ymparisto.fi -verkkopalvelussa.

Julkaistu 6.11.2013 klo 13.38, päivitetty 1.6.2022 klo 15.48