Merenalaista luontoa Hangon edustalla Kuva: Julia Nyström
Merenalaista luontoa Hangon edustalla. © Kuva: Julia Nyström

Natura 2000 -verkoston päivitys valmis

Tiedote 5.12.2018 Ympäristöministeriö
Valtioneuvosto on tehnyt tänään päätöksen Natura 2000 -verkoston täydentämisestä ja Natura-alueiden luonnontieteellisten tietojen päivittämisestä. Natura-verkostoa laajennetaan vedenalaisen meriluonnon kannalta arvokkailla alueilla. Samalla saimaannorppa lisätään Puruveden Natura-alueen suojeluperusteisiin. Lue lisää tiedotteesta

Ympäristöministeriön ajankohtaiset

Hakuilmoitus valtionavustuksesta vahingoittuneiden luonnonvaraisten eläinten hoitotoiminnan järjestämiseksi

10.12.2018
Ympäristöministeriö ilmoittaa haettavaksi vuoden 2019 valtionavustuksen vahingoittuneiden luonnonvaraisten eläinten hoitotoiminnan järjestämiseksi. Hakuaika alkaa 10.12.2018 ja tämän ilmoituksen kohdan 5 vaatimusten mukaiset hakemukset liitteineen tulee toimittaa ympäristöministeriölle viimeistään 10.1.2019.
Lisää ajankohtaisia

Suomen ympäristökeskuksen ajankohtaiset

Lenninsiipi verkkojulkaisun kansi

Verkkolehti Lenninsiiven tuore numero esittelee puutteellisesti tunnettujen lajien tutkimusta

4.12.2018
Ympäristöministeriö rahoitti Puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelmaa (PUTTE) vuosina 2003–2016. Tämä panostus syvensi merkittävästi maamme lajitietoutta ja harrastusta. Viimeisimmän rahoituskauden tutkimushankkeiden tuloksia esitellään tuoreessa Lajisuojelun verkkolehti Lenninsiivessä.
Lisää ajankohtaisia

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ajankohtaiset

Ensimmäiset ARA-asumisen raivaaja -tunnustuspalkinnot menevät Haapajärvelle, Kemijärvelle ja Suomussalmelle

14.11.2018
ARA-asumisen raivaaja -tunnustus kannustaa toimijoita kehittämään ARA-asuntokantaa ja asunto-oloja kokonaisvaltaisesti, pitkäjänteisesti ja innovatiivisesti. Palkitut toimijat ovat olleet edelläkävijöitä ARA-asuntokannan sopeuttamisessa ja kehittämisessä.
Lisää ajankohtaisia

Vesitilanne

Vesitilanne ja ennusteet

Vesisateet nostavat jokien pintoja länsirannikolla, järvien vedenkorkeuksien lasku on taittumassa Keski- ja Etelä-Suomessa (7.12.)
Lue lisää

Pohjaveden korkeus

Pohjaveden korkeus

Pohjaveden korkeus

Vesitilannekatsaus

Kilpisjärvi 20.11.2018. Kuva: Martti Salminen
Vesitilanne marraskuun lopussa 2018: Järvien jäät heikkoja, lunta vähän ja vedenpinnat edelleen alhaalla 3.12.2018
Järvien jäätilanne on heikko tai vaihteleva koko maassa. Etelä- ja Keski-Suomessa jääpeite monin paikoin puuttuu tai on liian heikko mitattavaksi. Järvien pinnat ovat edelleen paikoin alhaalla, samoin pohjavedet. Marraskuu oli varsinkin Lapissa leuto ja järvien jäätyminen viivästyi tavanomaisesta. Lisäksi lunta on ajankohtaan nähden harvinaisen vähän erityisesti Pohjois-Suomessa.
Lue lisää
Kuukausittaiset vesitilannekatsaukset

Vesikirje

Kipsiä pellolle SAVE-hanke kuva JanneArtell
© Kuva: Janne Artell

Kipsi tuotti lupaavia tuloksia maatalouden vesiensuojelussa

Lounais-Suomen Savijoella toteutetussa, ennätyksellisen laajassa maatalouden vesiensuojelukokeilussa levitettiin kipsiä 1500 peltohehtaarille ja seurattiin kipsin vaikutuksia kuormitukseen. Tulokset vahvistavat kipsin kyvyn vähentää pelloilta vesiin päätyvän kiintoaineen, fosforin ja hiilen määrää. Lue lisää ja tutustu myös muihin Vesikirjeen aiheisiin.

Kysyttyä nyt

Ruoppaus Kuva Sami Moilanen
© Kuva: Sami Moilanen

Harkitsetko ruoppausta?

Ruoppaus vaatii hyvää etukäteissuunnittelua, jotta mahdollisilta ympäristöhaitoilta ja naapuririidoilta vältytään. Ohjeita ja vinkkejä löydät Rannan ruoppaus -sivulta.

Ympäristöasioiden asiakaspalvelu

Y-ASPA1.png p. 0295 020 900
ma–pe klo 9–16, pvm/mpm
chat ma–pe klo 12–15

ympariston.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi
ELY-keskusten ympäristöasioiden asiakaspalvelu opastaa asioiden vireillepanossa, neuvoo ymparisto.fi-verkkopalvelun käytössä ja vastaa kysymyksiin ja palautteisiin.