Yhdyskuntajätteen kierrätysaste ja tavoitteet_556.gif
Yhdyskuntajätteen kierrätysaste ja tavoitteet

Jätteiden kierrätys kuntoon ja vauhtia kiertotalouteen – ympäristöministeriö uudistaa jätelainsäädäntöä

Tiedote 15.2.2019 Ympäristöministeriö
Ympäristöministeriö ryhtyy uudistamaan jätelainsäädäntöä. Päämäärä on saavuttaa kunnianhimoiset yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteet ja nostaa Suomi kierrätyksessä EU:n edistyneimpien maiden joukkoon. Jätteen tuottajille tämä tarkoittaa lisää mahdollisuuksia - ja velvollisuuksia - jätteiden erilliskeräykseen. Lue lisää jätelainsäädännön uudistamisesta

Kierrätyksen tehostaminen_Jätekiva
Kuva: freepik.com/rawpixel S

Erityisesti biojätteen ja muovipakkausten kierrätystä lisättävä

Tiedote 15.2.2019 Suomen ympäristökeskus
Suomen ympäristökeskus SYKE selvitti, miten yhdyskuntajätteen kierrätystä voidaan tehostaa Suomen olosuhteisiin sopivalla tavalla. Kierrätystavoitteisiin yltäminen edellyttää merkittäviä muutoksia nykyiseen järjestelmään. Lue lisää yhdyskuntajätteen kierrätyksen tehostamisesta

Aranda merelllä talvella 2019
© Kuva: Ilkka Lastumäki

Suomenlahden happitilanne on poikkeuksellisen huono

Tiedote 14.2.2019 Suomen ympäristökeskus
Itämeren ominaispiirteet ylläpitävät Suomenlahden heikkoa happitilannetta, havaittiin SYKEn merentutkimusalus Arandan tutkimusmatkalla. Syvien pohjien heikko happitilanne näkyy korkeina ravinnepitoisuuksina. Myös Selkämeren syvänteiden happitilanne on heikentynyt. Lue lisää Arandan tutkimusmatkan tuloksista

Ajankohtaista nyt

Ruoppausta
© Kuva Sami Moilanen

On aika tehdä ilmoitus kevään ruoppaustöistä

Ruoppauksista pitää tehdä ilmoitus ELY-keskukselle ja vesialueen omistajalle vähintään 30 vuorokautta ennen töiden aloittamista. Ruopata voi pääsääntöisesti 1.9. - 31.5. välisenä aikana. Suojelu- ja Natura-alueilla sekä linnustolle tärkeillä alueilla ruoppausaika on 1.10. - 31.3.

Kesällä suoritettavista vesikasvillisuuden niitoista tulee myös ilmoittaa ELY-keskukselle 30 vuorokautta ennen työn aloittamista. Jos niittoja aiotaan tehdä suojelualueilla, ne tulee suunnitella viranomaisten kanssa yhteistyössä.

Ohjeita ja sähköisen lomakkeen löydät Rannan ruoppaus -sivulta.

Ympäristöministeriön ajankohtaiset

Ympäristöministeriö etsii hankkeita tehostamaan vesiensuojelua

20.2.2019
Ympäristöministeriö käynnistää avustushaun vesiensuojelulle. Avustusta myönnetään vesien ja meren hoitoa tai ravinteiden kierrätystä edistävään työhön, joka tukee käynnistyvän vesiensuojelun tehostamisohjelman tavoitteita. Haussa etsitään hyvin käynnistynyttä työtä eteenpäin vieviä tekoja ja hyviksi havaittujen menetelmien viemistä käytäntöön. Ravinteiden kierrätyksessä painopisteenä on muun muassa kaupunkiviljely. Haku on avoinna 20.2.2019–2.4.2019 ja toteutetaan yksivaiheisena.
Lisää ympäristöministeriön ajankohtaisia

Suomen ympäristökeskuksen ajankohtaiset

Suunnittele

Elinympäristöjen hoito hyötyy seurannan joustavuudesta ja päätöksenteon läpinäkyvyydestä

19.2.2019
Yhdeksän eurooppalaista tutkimuslaitosta on arvioinut, miten ympäristöä hoitavat ja muokkaavat viranomaiset, suunnittelijat, maanviljelijät, yritykset ja kansalaiset hyötyvät elinympäristöjen tilan seurannasta. Tutkimuksen mukaan elinympäristöjen ja ihmisten hyvinvoinnin parantamiseen tarvitaan Euroopassa parempi ymmärrys ekosysteemien toiminnasta, joustavaa seurantaa ja läpinäkyvää päätöksentekoa.
Lisää Suomen ympäristökeskuksen ajankohtaisia

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ajankohtaiset

Asumisoikeusasuntojen kysynnässä suuria alueellisia eroja

10.12.2018
Elokuussa 2018 Suomessa oli 47 100 asumisoikeusasuntoa 47 kunnassa. ASO-asunnot keskittyvät suuriin ja kasvaviin kaupunkeihin ja niiden kehyskuntiin.
Lisää ARAn ajankohtaisia

Lumi-, vesi- ja jäätilanne

Vesitilanne ja ennusteet

Etelä- ja Lounais-Suomessa pienten järvien vedenkorkeudet nousussa (20.2.)
Viikonlopun sateet kasvattavat lumikuormaa, suurten hallien kattojen lumitilannetta tarkkailtava koko maassa (8.2.)
Teräsjäätä paikoin vähän (1.2.)
Pohjaveden pinnat alhaalla maan etelä- ja keskiosissa (15.2.) Lue lisää

Lumikuorma

Lumikuorma

Lumikuorma

Uusia julkaisuja

Luonnonkirjo_1_2019, Kuva Riku Lumiaro
 

Luonnonkirjo 1/2019 -uutiskirje

Uutiskirjeen aiheina on Luontotyyppien tilan heikentyminen jatkuu, Uhanalaisten lajien seurantatyötä Lapissa, Monimetsä-hanke ja Luontopaneeli. Lue lisää Luonnonkirjon uutiskirjeestä

Suomen meriympäristön tila 2018 -julkaisun kansikuva, kuva Tomi Muukkonen

Suomen meriympäristön tila 2018

Itämeren tilasta on valmistunut laaja tietopaketti. Teos sisältää tutkimustietoa planktonista hylkeisiin, ravinteista ja vaarallisista aineista roskiin, meluun ja ihmisen toimien vaikutuksiin. Raportti listaa myös yleisiä tavoitteita meriympäristön tilan parantamiseksi. Tutustu verkkojulkaisuun ja lue lisää meriympäristön tilasta

Ympäristöasioiden asiakaspalvelu

Y-ASPA1.png p. 0295 020 900
ma–pe klo 9–16, pvm/mpm
chat ma–pe klo 12–15

ympariston.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi
ELY-keskusten ympäristöasioiden asiakaspalvelu opastaa asioiden vireillepanossa, neuvoo ymparisto.fi-verkkopalvelun käytössä ja vastaa kysymyksiin ja palautteisiin.